Cuộc cách mạng robot ở Nhật Bản – Kỳ cuối

Nht Bn coi ng dng robot là gii pháp tim tàng cho tình trng xã hi già hóa. S người dân t 65 tui tr lên nước này đã đt mc cao k lc 32 triu người vào tháng 10/2013, tc chiếm ti 1/4 dân s. Chi phí cho an sinh xã hi tăng cao chưa tng có lên mc 108.000 t yên. 

GII PHÁP TIM TÀNG

Trong bi cnh lc lượng lao đng ca Nht Bn nay ch mc dưới 80 triu người và được d báo sẽ tiếp tc gim, robot đang được xem như nhng “người đóng thế” tim tàng bên cnh s tham gia nhiu hơn ca n gii vào lc lượng lao đng, trong khi bin pháp nhp cư t được đánh giá là không kh thi xét v khía cnh chính tr. Trong bi cnh t l tht nghip hin nay Nht Bn ch là 3,3%, mc thp nht trong 18 năm qua, trong khi s vic làm b b trng li đang mc cao nht trong 20 năm qua, các nhà sn xut như hãng chế biến thc phm Ajinomoto được cho là sẽ đy mnh cơ gii hóa hot đng sn xut do không th thuê mướn nhân viên.

Theo Giám đc Cơ quan ph trách mng công ngh ti tân thuc B Kinh tế Nht Bn Kyuuichiro Sano, thiếu ht lao đng đang là mt vn đ mang tính cơ cu mà nước này phi đi mt trong dài hn do tình trng xã hi già hóa, và nhng đơn v như cơ quan ca ông có th là chìa khóa cho câu tr li.

Cuộc cách mạng robot ở Nhật Bản | baotintuc.vn

Robot công nghip trong mt dây chuyn sn xut xe hơi Nht Bn.

Sự kỳ vọng vào robot ở Nhật Bản trái ngược hoàn toàn với những hồi chuông cảnh báo đang được các phương tiện truyền thông phương Tây gióng lên về nguy cơ thất nghiệp do robot. Theo một nghiên cứu của Australia, gần một nửa tổng số việc làm hiện nay có thể được thực hiện bằng tự động hóa vào năm 2020, mà thậm chí cả những công việc văn phòng như kế toán, nhân viên ngân hàng hay thư ký cũng được cho là có nguy cơ bị “thế chỗ”.

Mc dù vy, báo cáo công nghip Australia năm 2014 cũng ch ra li ích ca vic nâng cao năng sut nh s dng robot, mà rt cuc sẽ giúp h giá thành sn phm và tăng thu nhp sau thuế. Theo nhà kinh tế hc Mark Cully ca Australian, điu này cũng sẽ ging vi cuc Cách mng Công nghip, khi vic phát minh ra máy dt đã khiến hàng lot công nhân dt vi b tht nghip, song li mang đến các sn phẩm qun áo r hơn cho người dân.

Nhà tư vn qun lý Tokyo Lem Fugitt, người sáng lp trang web “Robots Dreams”, khng đnh cuc cách mng robot chc chn sẽ din ra Nht Bn, mc dù có th theo mt cách thc nm ngoài d tính ca chính ph nước này. Ông cho rng chính ph có th sẽ ch đóng vai trò c vũ mà không có nhiu quyn kim soát trc tiếp đi vi ngành công nghip robot và hot đng đu tư vào ngành này.

Cuộc cách mạng robot ở Nhật Bản | baotintuc.vn

Các máy tính tin t đng mt siêu th Nht Bn .

Khi được hi v mi đe da chính đi vi v thế dn đu ca Nht Bn trong ngành công nghip robot, ông Fugitt nhn đnh “Trung Quc còn quá xa, bi h có mt th trường ni đa đ ln đ không cn phi tính đến vic xut khu… Hàn Quc có th là mi đe da nếu các tp đoàn ca h ci m và chia s công ngh nhưng kh năng đó cũng khó xy ra. Còn M, chc chn nước này sẽ ni lên và khiến trt t thay đi”.

Theo chuyên gia này, đim yếu ca Nht Bn là ng dng và trin khai các công ngh tân tiến ca mình. Người Nht luôn mun các nước khác và người khác đánh giá cao công ngh ca h, nhưng h li có xu hướng phát trin mt cách bit lp. H thường không làm mt điu gì đó ch vì nó không có ý nghĩa đi vi h, ch không phi vì th trường hay mt yếu t kinh doanh nào khác. Ông dn ra mt ví d c th như nhng chiếc xe lăn hin đi ca Nht Bn ch gii hn trng lượng mc 100 kg.

Fugitt cũng d báo trong tương lai, ngành t đng hóa sẽ ph biến hơn là người máy. Ông nói: “Tôi không nghĩ là chúng ta sẽ được thy nhiu người máy hơn ti các ca hàng tp hóa thay thế nhân viên phc v khách hàng, mà sẽ có nhiu hơn nhng máy tính tin t đng và các thiết b t đng hóa kiu này đã đang làm thay đi nhiu th đây. 

Vi Nht Bn, vic s dng các c máy thông minh và tăng t l t đng hóa có th là mt cú huých ln đi vi n kinh tế. Theo T chc tư vn Boston, các robot Nht Bn có th giúp nước này ct gim 25% chi phi nhân công nhà xưởng vào năm 2025 và thu được nhiu li ích t vic nâng cao năng sut trong ngành dch v, hin được ước tính ch hiu qu bng 60% so vi M. V vn đ người máy trong tương lai sẽ là mi đe da đi vi con người, ông Fugitt cho rng mi nguy him đến t chính nhng quyết đnh ca xã hi và s qun lý ch không phi bn thân robot. Ông nhn mnh: “Chúng ta không cn phi lo s công ngh, mà hãy lo s chính kh năng ca chúng ta trong vic gii quyết các vn đ. Nếu bn không làm vic chăm ch, bn sẽ không đóng góp cho xã hi. Nhưng nếu bn không có vic gì đ làm, hay nếu điu hu ích nht mà bn có th làm, trong mt công vic chưa b các h thng t đng thay thế, ch là vẽ tranh chng hn, thì đó cũng có th là mt rc ri. Do đó, có nhng vn đ nghiêm trng mà chúng ta chưa bt đu phi đi mt, song trong vòng 10 năm ti sẽ có tác đng chóng vánh ti xã hi ca chúng ta”.

– ST –

Click ➡ Học tiếng Nhật online