Các nước phát triển công nghiệp ôtô thế nào? – Kỳ 2: Vào thủ phủ sản xuất xe hơi Nhật Bản

TTO – Chuyến bay t Vit Nam sang Nht mang theo s tò mò tìm hiu ca chúng tôi. H đã làm thế nào mà xe hơi Nht Bn lăn bánh được khp thế gii?

Các nước phát triển công nghiệp ôtô thế nào? - Kỳ 2: Vào thủ phủ sản xuất xe hơi Nhật Bản - Ảnh 1.

Bên trong mt xưởng sn xut linh kin ôtô tnh Kanagawa – nh: NGC AN

Mt lot ưu đãi như gim thuế và cho vay lãi sut thp, h tr nghiên cu phát trin sn phm, h tr tin… là nhng chính sách mà Nht Bn và các chính quyn đa phương đang áp dng đ thúc đy nn công nghip h tr cho ngành sn xut ôtô…

Nn tng t nghiên cu k thut

Noguchi Kogyo Co. Itd là công ty gia đình đã ba thế h chuyên sn xut linh ph kin cho ôtô ti hng nng và xe chuyên dng, có tr s ti thành ph Ayasy thuc Kanagawa. Công ty “không có tui hưu” khi phn ln công nhân làm vic đu đang tui trung bình 60, thm chí có người 80 tui vn làm vic. Thế nhưng, khung cnh sn xut vn rt nhn nhp và chuyên nghip.

Nh đu tư ng dng công ngh mi vào sn xut linh ph kin cho ôtô, doanh nghip này gii phóng sc lao đng, nâng cao được năng sut. Trong đó, nhà máy tp trung nghiên cu ng dng Internet of Thing (IoT- Vn vt kết ni) vào h thng sn xut đ qun lý toàn b d liu sn xut. Vic chuyn linh kin t khâu dp đến khâu hàn cũng bng robot t hành AGV. ng dng công ngh đã giúp nhà máy gim nhân công, qun lý t đng, nên kim soát được thi gian sn xut cho tng sn phm, nâng cao hiu sut và đ chính xác.

Trao đi trc tiếp vi chúng tôi, ông Noguchi – thế h th ba kế nghip công ty – cho biết nhng ng dng này đu được chính công ty nghiên cu và đưa vào vn hành h thng qun lý sn xut. T thành công này, bên cnh vic duy trì hot đng sn xut linh ph kin cho ôtô vi sn lượng ln, Công ty Noguchi đã thành lp mt doanh nghip nh chuyên viết phn mm qun lý cho các công ty sn xut có nhu cu tương t.

Đến thăm nhà máy đúc chuyên sn xut linh kin nhôm, khuôn mu Tajima Light Metal (tnh Saitama), chúng tôi cũng được gii thiu rng nh chú trng yếu t k thut nên đây là công ty duy nht trên thế gii đáp ng yêu cu ca Honda trong sn xut b linh kin cho dòng ôtô th thao vi đ chính xác lên ti 0.5mm. Không chú trng sn xut hàng lot, Tajima tp trung vào các chi tiết, linh kin khó, đòi hi k thut cao nên mt phòng nghiên cu sn phm được thành lp.

Anh Phm Công K, người Vit đm nhim chc v giám đc k thut ca Tajima cũng là người phiên dch cho chúng tôi, gii thiu nhng thành qu t hào nht là công ty đã nghiên cu ra khuôn cát (vt liu làm t cát đ đúc khuôn mu). Mc dù không sn xut hàng lot, nhưng khuôn mu này có th sn xut được các chi tiết linh kin khó, đ dày cao vi giá tr gia tăng ln.

“Chúng tôi nhn được h tr ca nhà nước trong thc hin các đ án, đc bit là nghiên cu sn phm. Thông thường s có mt hi đng thm đnh gm các trường đi hc, cơ quan nghiên cu, chính quyn. Khi đt đ tiêu chí, doanh nghip s được nhn tin h tr không ch k thut mà còn v tuyn dng, đào to. Như vi phòng nghiên cu, B kinh tế công nghip h tr trc tiếp 2/3 tin, vi thi gian dùng tin đó khong 5 năm, có lãi sm hơn thì s tr dn s tin” – anh K cho hay.

Các nước phát triển công nghiệp ôtô thế nào? - Kỳ 2: Vào thủ phủ sản xuất xe hơi Nhật Bản - Ảnh 3.

Công nhân làm vic ti Nhà máy Nissan Yokosuka, ngoi ô Tokyo – nh: AFP

Chính quyn là b đ

Nht, ngành công nghip ôtô được ưu tiên đu tư phát trin t nhng năm 1960 ca thế k trước, vi mc tiêu trng tâm là h tr đ gim 30% chi phí sn xut linh kin ôtô. Nh vy th phn ca Nht Bn trên th trường ôtô thế gii đã tăng t 3,6% năm 1965 lên mc 17,9% năm 1975 và hin chiếm khong 30%. 

Đến nay, Nht Bn s hu nhng tên tui ôtô ln tm thế gii như Toyota, Mitsubishi, Honda, Nissan… Nhưng các công ty này ch yếu làm công vic lp ráp sn xut khâu cui cùng, còn phn ln các doanh nghip sn xut linh ph kin ôtô là nh và va – SME (chiếm ti 99%).

Bên cnh vic hình thành mng lưới cơ quan chuyên trách h tr các SME ca chính ph, chính sách h tr trng tâm thông qua công c thuế được coi là bin pháp quan trng, cùng vi ưu đãi vay vn đ gim chi phí sn xut.

Các SME khi làm nhà cung ng cho doanh nghip ln s được hưởng chế đ min thuế, nên ngày nay hu hết các sn phm linh ph kin được sn xut Nht duy trì mc 0% (ch riêng thuế VAT là 8%). Song song đó, mi đa phương s đưa ra nhng chính sách đ h tr doanh nghip phù hp đc thù tng đa phương.

Trao đi c th vi nhà báo đến t Vit Nam, ông Fumio Tase, đi din chính quyn Saitama, cho biết giá tr sn xut công nghip Saitama chiếm ti 5% ca Nht Bn. Do đó, mi năm ngân sách tnh dành khong 240 triu USD đ h tr doanh nghip, vi các chính sách tp trung như m vin nghiên cu đ h tr doanh nghip th nghim sn phm, h tr nghiên cu ng dng mi, t chc ta đàm hoc đào to các ngành có thế mnh như y tế, hàng không vũ tr và ôtô, cho vay vn lãi sut thp đ doanh nghip hot đng…

Đi vi Kanagawa, nhng chính sách tp trung vào nn tng phát trin k thut và h tr vn vay đã giúp doanh nghip nh và va thâm nhp được vào chui sn xut ca các tp đoàn ln, biến nơi đây thành mt trong nhng th ph sn xut xe hơi ca Nht Bn – nơi đt đi bn doanh Hãng ôtô Nissan ni tiếng.

Vi khu hiu “Select Kanagawa”, các chính sách h tr trng tâm đã biến nhng thành ph trc thuc Kanagawa thành nhng công xưởng công nghip thu nh, có quy mô GDP lên ti 301,5 t USD.

Ngành công nghip ôtô được xem là lĩnh vc nn tng, ch lc mang li phn ln ngun thu cho Kanagawa, bên cnh lĩnh vc y tế, dược phm và robot mi phát trin gn đây. T sáng kiến thúc đy gung máy kinh tế đa phương, Kanagawa hình thành nên ba đc khu gm: đc khu chiến lược quc gia, đc khu công nghip Robot Sagami, đc khu đi mi toàn din đi sng vùng duyên hi Keihin vi các chính sách ưu đãi, h tr thiết thc.

Đơn c chính quyn tnh này đưa ra mc h tr xúc tiến đu tư vi s tin khong 5% vn, lên ti 500 triu yen; thuế mua li bt đng sn được gim đến 50%. Đc bit, vic h tr lãi sut thp cho phép doanh nghip được nhn ngun tài tr t các ngân hàng vi lãi sut thp hơn bình thường, ti đa là 1 t yen vi thi hn h tr không quá 15 năm, mc lãi sut là 0,9% tr xung trong 5 năm đu và 1,2% k t năm th sáu tr đi. Ngoài ra, h tr tin thuê hng tháng, ti đa là 6 triu yen, thi hn ti đa sáu tháng…

Đi din tnh Kanagawa cho biết đa phn doanh nghip hot đng trong lĩnh vc sn xut công nghip ph tr nên vi s hin din ca các tp đoàn ln trong lĩnh vc ôtô là Nissan, chính quyn thành ph đã tp trung các chính sách đ biến nơi đây thành th ph ca hãng xe này. Các phòng ban chuyên môn được thành lp, chuyên bit tng lĩnh vc như h tr k thut, h tr th trường, h tr thông tin đ doanh nghip d tiếp nhn.

“Chính quyn tnh tr thành cu ni cho các doanh nghip ph tr tham gia vào chui cung ng trên cơ s t chc giao thương gia các hãng ôtô vi doanh nghip đa phương đ thiết lp mi liên kết cht ch. Mi năm, chúng tôi cũng tiếp nhn khong 10.000 câu hi ca doanh nghip, ch yếu là qua kênh đi thoi trc tiếp đ có gii đáp và h tr thiết thc, hiu qu nht” – đi din tnh Kanagawa vui v trao đi vi nhà báo đến t Vit Nam.

– ST –

Click ➡ Học tiếng Nhật online